Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Enquête PA's en VS'en in de acute zorg

maandag 01 juli

Hoeveel physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) zijn in de toekomst nodig? Dat wil het Capaciteitsorgaan graag weten om eind dit jaar het ministerie van VWS en veldpartijen te kunnen adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor deze beroepsgroepen. Daarom roept het Capaciteitsorgaan op tot het invullen van een digitale enquête waarmee het antwoord probeert te krijgen op deze vraag.

Uit de praktijk blijkt dat in de verschillende zorgsettings (MSZ, huisartsenzorg, wijkzorg, ELV,
verpleeghuiszorg, revalidatiecentra en gehandicaptenzorg) grote verschillen zijn in de omvang en
inzet van PA’s en VS’en. Ook de instroom in de opleidingen verschilt per beroepsgroep. Met de
uitkomsten van de enquête wil het Capaciteitsorgaan weten waardoor deze verschillen zijn ontstaan
en wat de toekomstverwachtingen zijn. Zijn de verschillen vooral te verklaren aan de hand van
veranderingen in beleid en bekostiging of ligt het aan het aantal betrokkenen bij het
besluitvormingsproces over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en? Om een goed advies uit
te kunnen brengen zijn dat o.a. vragen waar het Capaciteitsorgaan graag antwoord op. Alleen dan
kan een goed onderbouwd advies worden gegeven zodat nu en in de toekomst voldoende
opleidingsplaatsen zijn.

Als SEH-arts kunt u nu een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van twee beroepsgroepen door de enquête in te vullen. De verwachting is dat het invullen maximaal 15 minuten kost. De link naar de enquete is https://projecten.hhm.nl/enquetes/528712?newtest=Y&lang=nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten