Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

maandag 01 juli

Beste leden,

We zijn inmiddels al weer bijna een maand na ons fantastische jaarcongres en de ALV. Goed om te zien hoe betrokken onze leden zijn. Dat komt mede tot uiting door de input die wordt geleverd op onze stellingen. Veel mensen hebben tijdens het congres individueel een bestuurslid aangeschoten om in gesprek te gaan. Deze input is van groot belang, aangezien wij jullie vertegenwoordigen en de koers van de vereniging moeten uitzetten.

Apart wil ik benoemen dat het fantastisch was dat er op de vroege vrijdagochtend zoveel mensen de moeite hebben genomen om in discussie te gaan met de werkgroep Uniforme Kwaliteit; zo komen we samen tot een goede gedragen situatie.

Voorafgaand en tijdens de ALV zijn een aantal zaken ter opinie en ter stemming gebracht. Dat betekent dat we als bestuur deze zomer hiermee verder kunnen.

De stemming over het opzetten van een eigen bureau maakt dat we nu kunnen gaan starten met de opbouw hiervan. Als eerste zal per vandaag onze verenigingsmanager Emily Dopper in dienst van de NVSHA komen. In de komende periode wordt vervolgens verder uitgebreid met een beleidsmedewerker, een wetenschapsmedewerker en een kwaliteitsmedewerker. Uiteindelijk zal ook het secretariaat in eigen handen komen. Aangezien de opzet van ons bureau gezamenlijk moet opgaan met de begroting zal de opbouw over een aantal jaar heen worden gedaan.

Ook tijdens de zomerperiode wordt verder gegaan met het verkenningstraject met de NVA. Eind van de zomer staat nog een bijeenkomst van de werkgroep gepland en begin september koppelen we gezamenlijk met de NVA terug aan CGS over de (on)mogelijkheden van de eventuele samenwerking ten behoeve van een common trunk opleiding. We hopen jullie bij de ALV van december een voorlopig plan ter stemming voor te kunnen leggen.

Iets om de komende periode in de gaten te houden in de eigen regio zijn de voorgestelde veranderingen in de spoedzorg in de ANW-uren. De huisartsenkoepels LHV, VPH en Ineen hebben aan de noodbel getrokken met betrekking tot de belasting van huisartsen in ANW-uren en met name de belasting tijdens de nachtdiensten. De grens is wat hen betreft bereikt en er dient naar andere oplossingen voor de ANW-zorg te worden gekeken. Landelijk wordt er over verschillende mogelijkheden nagedacht, maar de uitwerking zal uiteindelijk regionaal dienen plaats te vinden. Het is van belang juist ook regionaal en lokaal tijdig aan tafel te zitten bij de uitwerking van deze plannen. Zoek het gesprek met de huisartsen in de regio op, met de HAP en met het ROAZ. Op deze wijze hebben we zelf de regie in de herziening van dit proces.

Deze periode is voor de meesten van ons hollen of stilstaan. Stilstaan tijdens de vakantie en hollen in de tussenliggende periode als de collega’s met vakantie zijn en het werk met een aantal man minder moet worden gedaan. Deze golfbeweging volgt het voor ons zo bekende ritme van de SEH. Na de vakantieperiode maken we ons vervolgens met z’n allen weer op voor de volgende golfbeweging, het winterseizoen. Ik hoop dat de griepperiode van 2019/2020 niet de huidige grieptendens in Australië zal volgen, want die laat tot nu toe een ongekende piek zien. Mocht dat wel zo zijn dan komende we deze winter voor een ongekende uitdaging te staan.

Tenslotte vast twee zaken voor in de agenda. Op 11 september vindt een Interactief met het bestuur plaats in de regio Zwolle. Weer een mooie mogelijkheid om in kleiner gezelschap input te geven op de zaken die onze vereniging bezighouden en mede de koers te bepalen. En schrijf natuurlijk ook 10 december in je agenda, dan vindt de jaarlijkse Ledendag plaats, inclusief ALV. Dit jaar met een extra mooie invulling vanwege ons twintigjarig bestaan.

Goede vakantie!

Annemarie van der Velden

Voorzitter NVSHA

A.-van-der-Velden.nieuw_
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten