Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging deelname werkgroep handboek voor starten danwel verbeteren van een GTU

donderdag 30 juni

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van een handboek voor starten of verbeteren van een Geriatrische Trauma Unit (GTU). De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Geriatrische Trauma Units (GTU) zijn de afgelopen 15 jaar in Nederland ontwikkeld om patiënten met heupfractuur goede zorg te bieden. Er is veel praktijkvariatie in de 15 ziekenhuizen met een GTU (Kammerlander, 2010), zowel juridisch als organisatorisch. Een van de methoden om praktijkvariatie te verminderen is het opstellen van een kwaliteitsdocument zoals een leidraad. Het doel van dit project is het maken van een leidraad (handboek) met per zorgfase de ‘best practices’ in de zorg voor heupfractuur patiënten vanaf 70 jaar. In deze bundeling van ‘best practices’ komt niet alleen de medische zorg aan de orde, maar ook de paramedische zorg, proces tot uitplaatsing en nazorg.

De looptijd van het project is 36 maanden. Van een werkgroeplid wordt verwacht het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (8 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur). Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten.

De eerste werkgroepvergadering is 7 juni van 19.00 tot 21.00u in de Domus Medica.

Mocht je interesse of vragen hebben graag vóór 1 augustus 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten