Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Hyperbare geneeskunde en acute zorg

woensdag 07 juni

In Nederland zijn er 2 grote centra voor hyperbare Zuurstoftherapie (HBOT) die bijdragend zijn aan de acute zorg, het Amsterdam UMC (locatie AMC) en het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie in het ADRZ in Goes. In beide HBOT centra werken SEH-artsen KNMG en bestaat een duidelijke wisselwerking tussen de HBOT en het SEH-domein. Verder gebeurt de acute opvang in beide centra in nauwe samenwerking met de SEH’s van de betrokken ziekenhuizen en zijn de medisch managers van beide locaties SEH-artsen KNMG.

Naast electieve behandelingen (zoals bijv. diabetische voetulcera, osteoradionecrose, anaerobe infecties, Long-COVID) omvatten ook veel acute aandoeningen het behandelspectrum. Te denken valt bijv. aan decompressieziekte, gas embolieën, acute weke delen schade (crush-letsels) en koolmonoxide intoxicaties.

Het werken in de hyperbare geneeskunde is dus een interessante niche voor SEH-artsen en leuk om te combineren met het werken op de spoedeisende hulp. Dat er een duidelijke links is tussen de acute en hyperbare zorg blijkt ook uit het feit dat de Amerikaanse zustervereniging ACEP een “Undersea Hyperbaric Medicine Section” heeft. In een gesprek met het bestuur van de NVSHA heeft nu een eerste inventarisatie plaats gevonden of het van interesse zou kunnen zijn binnen de NVSHA een soortgelijke sectie in te richten. Als uitkomst van dit gesprek is in eerste instantie afgesproken met de nu in de HBOT werkzame SEH-artsen en andere SEH-artsen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp een werkgroep op te richten. Doel van de werkgroep is het formulieren van heldere taakstellingen voor een potentiële sectie hyperbare geneeskunde binnen de NVSHA. O.a. gaan wij met de werkgroep de volgende aspecten uitwerken

·Ontwikkeling van onderwijs en onderzoek op het gebied van o.a. acute HBOT, (duik-)fysiologie en duikgeneeskunde

·Verhogen van expertise bij SEH-artsen en andere specialisten op het gebied van acute HBOT en “environmental injuries”

·Ontwikkeling van een fellowship HBOT voor SEH-artsen zoals bijv. aangeboden door de ACEP. (https://www.uhms.org/education/credentialing/fellowship-programs.html, https://www.acep.org/uhm/)

·Ontwikkeling van een gestructureerde mogelijkheid voor SEH-artsen, het werken op de SEH met het werken in de HBOT te combineren, zowel in het binnen- als
buitenland.

·SEH-artsen die in de acute HBOT werken de mogelijkheid te bieden aan de
(her-)registratie eisen te voldoen

·Waar nodig aansluiting te vinden aan bestaande (inter)-nationale organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde en de European College of Baromedicine

Definitie Hyperbare Geneeskunde (Undersea and Hyperbaric Medicine Society (UHMS) en American College of Emergency Physicians (ACEP):

“Undersea and hyperbaric medicine (UHM) is a unique subspecialty of emergency medicine that involves the therapeutic use of oxygen under pressure to treat disease. Hyperbaric oxygen is used to treat diving emergencies, arterial gas emboli, radiation injuries, complex wounds, carbon monoxide (CO) poisoning, deadly infections, ocular emergencies, and much more. The specialty includes treatment with hyperbaric oxygen but also the study of extreme environments, immersion effects, and marine life injuries”.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten