Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Implementatie urgentie-indeling ambulancezorg

dinsdag 30 mei

De ambulancezorg implementeert in 2023/2024 een nieuwe urgentie-indeling. Deze nieuwe indeling bestaat uit zeven urgentie-categorieën, een flinke uitbreiding op de huidige drie urgenties: A1, A2 en B.

De zeven urgenties

De uitbreiding naar zeven urgenties zorgt ervoor dat meerdere kwaliteitsverbeteringen centraal staan. Allereerst is er de A0-urgentie. Deze nieuwe urgentie is bedoeld voor meldingen met de meest tijdkritische zorgvragen, zoals reanimatie en verstikking. De Nederlandse vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) heeft daartoe al een A0-urgentielijst vastgesteld voor de MKA’s. Deze A0-lijst is uitgeschreven naar ProQA en NTS-codes, de triage-methodieken die op MKA’s worden gebruikt. Uit oriënterend onderzoek kan de aanname worden gedaan dat ten hoogste 5 tot 10% van de huidige A1-inzetten straks als A0-inzet gecategoriseerd zal worden.

Met het invoeren van de A0 zal de MKA met regelmaat een al op een A1 of A2-urgentie ingezette ambulance heralloceren voor de A0. Deze A0 heeft prioriteit boven de andere spoedinzetten. De huidige streefnorm qua tijdigheid voor de A1-inzet zal ook voor de A0 gaan gelden. Daarbij zal tijdens de implementatie gewerkt worden met het principe dat als een A0-urgentie op de MKA is uitgesloten, voor de verdere triage een ruimere tijdsnorm van vier minuten mag worden gehanteerd.

De B1 en B2-urgenties in de verbeterde indeling geven een duidelijk kader voor het gedifferentieerd inzetten van een hoogcomplexe ambulance-eenheid naast de midden- of laagcomplexe eenheid. En tot slot omvatten de C1 en C2-urgenties de meldkamerzorg die centralisten leveren en waarbij geen ambulance-inzet wordt gedaan. De zorgtaxi, zoals opgenomen in de verbeterde urgentie-indeling, is als voorstel vanuit het Nivel-onderzoek overgenomen. Dit gaat specifiek over een kleine groep zorgvragers die vanuit de 112-melding direct vervolgzorg nodig hebben bij een huisarts of SEH doch dit niet zelf kunnen organiseren. Dit voorstel moet nog verder worden uitgewerkt en afgestemd met zorgverzekeraars.

Samenvattend

De verbeterde urgentie-indeling kent zeven urgenties, vier meer dan de huidige urgentie-indeling. De medisch logische uitbreiding omvat de toevoeging van de A0 voor de meest tijdkritische zorgvragen, de splitsing naar B1 en B2 voor respectievelijk de hoogcomplexe naast de midden- en laagcomplexe ambulancezorg en de introductie van meldkamerzorg met een C1 en C2 urgentie.

De implementatie van de verbeterde urgentie-indeling is begin 2023 landelijk gestart, wordt uitgerold naar alle MKA’s en RAV’s en loopt door tot eind 2024.

Meer informatie is te vinden op de website van AZN: https://www.ambulancezorg.nl/themas/kwaliteit-van-zorg/urgentie-indeling

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten