Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Schriftelijke knelpunteninventarisatie Anesthesie bij obesitas

donderdag 24 maart

Voor deze schriftelijke knelpunteninventarisatie worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het doel is om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. Binnen de richtlijn Anesthesie bij obesitas kunnen 18 uitgangsvragen worden uitgewerkt.

De volgende vragen worden gesteld:

  1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom anesthesie bij obesitas die nog niet geadresseerd worden in het raamwerk?
  2. Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden?
  3. Welke concept uitgangsvragen hebben voor u de hoogste prioriteit?

Welke concept uitgangsvragen hebben voor u de laagste prioriteit?

Bijgaand het excelbestand met het raamwerk. Mocht er volgens jullie nog iets missen mail dan vóór 1 mei naar richtlijnen@nvsha.nl.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten