Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging deelname werkgroep en schriftelijke knelpuntenanalyse complexe voetletsels

donderdag 24 maart

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn complexe voetletsels. Het traject betreft een ontwikkeling van de richtlijn complexe voetletsels. Het doel van de ontwikkeling van de richtlijn is het bijdragen aan een betere en meer uniforme behandeling van patiënten met complexe voetletsels, waarbij de aanbevelingen worden ontwikkeld volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Van een werkgroeplid wordt verwacht het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (6 bijeenkomsten van gemiddeld 2-3 uur). De looptijd van het project is 24 maanden. De eerste werkgroep bijeenkomst zal in overeenstemming met de beoogd werkgroepleden worden gepland op een nog nader te bepalen tijdstip. Met de schriftelijke knelpuntenanalyse wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden (inclusief reiskosten) op basis van bijgewoonde bijeenkomsten.

Mocht je interesse hebben graag vóór 1 mei 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten