Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

NVSHA Covid-19 leidraden

maandag 11 mei

In de afgelopen weken heeft er wederom een herziening plaatsgevonden van de leidraden die vanuit onder andere de NVSHA, KNMG, NHG en FMS zijn opgesteld over de omgang met Covid-19 verdachte patiënten. Indien nodig worden deze leidraden en draaiboeken elke 2 weken herzien om te proberen actueel te blijven in de snel veranderde situatie die er nu is.

Deze leidraden geven richting bij beslissingen over zowel het insturen, als de opname bij patiënten met een verdenking Covid-19. Er wordt onder andere geprobeerd een richting te geven aan de criteria voor de screening op de SEH.

Er zijn dus een drietal documenten die onderling ook op elkaar zijn afgestemd, voor de nieuwste versies klik hier.

  1. Leidraad triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij de oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19
  2. Leidraad voor opname van patiënten met (verdenking op) COVID-19 in het ziekenhuis
  3. Draaiboek Pandemie van de NVIC met criteria voor opname op de IC

Mochten hier nog punten van aandacht voor zijn dan horen wij dat graag, zodat wij dit ook weer kunnen inbrengen. Dit kan gemaild worden naar bureau@nvsha.nl.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten