Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

The Dutch Emergency Medicine Conference 2021 Best Abstract Award

donderdag 25 november

Rudolf Tolsma, Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg, won 4 jaar geleden op Egmond de aanmoedigingprijs en mocht dit jaar op diezelfde plek de prijs voor beste abstract in ontvangst nemen.

Het prijzengeld van beide prijzen gebruikt hij nu om in totaal 12 boeken ‘Probleemgeoriënteerd denken in de spoedeisende geneeskunde’ aan te schaffen en deze te verdelen over verschillende ambulanceposten in de regio’s als blijk van dank en waardering. Op deze manier wordt het een prijs voor iedereen en draagt het hopelijk bij aan het vergroten van kennis van de ambulancezorgprofessionals en de verdere professionalisering van de ambulancezorg.

Klik hier voor meer informatie over deze award winning studies.

Op 14 oktober 2021 mocht ik, namens de studiegroep, op DEMC 2021 de ‘Best Abstract Award’ in ontvangst nemen met een presentatie over ons ON-TIME 3 onderzoek. Mij is gevraagd of ik iets over mijzelf, de onderzoeken de prijs en hoe ik dat wil inzetten wil vertellen.

Als verpleegkundig specialist ben ik vanaf 2010 actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek in de ambulancezorg. Veelal doen we onderzoek samen met ketenpartners, acute zorg is namelijk bij uitstek ketenzorg. In mijn ogen is er zonder onderzoek geen vooruitgang mogelijk. Dat is wat mij persoonlijk ook zo enthousiast maakt in bezig zijn met onderzoek. Dankzij wetenschappelijk onderzoek zijn we in staat om keer op keer ons handelen naar de patiënt te verbeteren. Vaak is dit een lange weg waar volhouden en soms volharden nodig is.

Uit de ON-TIME 3 studie blijkt dat we met een vrij simpele protocollaire aanpassing, namelijk STEMI patiënten met persisterende pijn op de borst behandelen met Paracetamol iv in plaats van Fentanyl iv, nadelige effecten op de trombocytenaggregatie verminderen terwijl de pijnreductie in beide groepen exact gelijk is. Bij een STEMI streven we vanzelfsprekend naar zo snel mogelijke revascularisatie en daarin speelt pre-hospitale behandeling met anticoagulantia een belangrijke rol. Hoe beter deze middelen werken, hoe beter dit is voor de patiënt.

In 2017 mocht ik in Egmond een soort aanmoedigingsprijs ontvangen voor ‘The most impressive study’ FamouS Triage. In deze studie is het doel om pre-hospitale risicostratificatie toe te passen bij patiënten met pijn op de borst, in combinatie met een Point-of-Care bepaling van Troponine. In de zomer van 2020 hebben we de belangrijkste fase van dit onderzoek afgesloten. In deze implementatiefase zijn patiënten met een lage HEART score, en dus een laag risico op een acuut coronair syndroom, na informed consent niet naar het ziekenhuis gebracht. De resultaten van dit onderzoek worden zeer binnenkort gepubliceerd in de European Heart Journal Acute Cardiovascular Care.

Het prijzengeld van beide prijzen heb ik nu gebruikt om in totaal 12 boeken ‘Probleemgeoriënteerd denken in de spoedeisende geneeskunde’ aan te schaffen en deze te verdelen over verschillende ambulanceposten in de regio’s van Ambulance IJsselland, Witte Kruis ambulancezorg Noord-Oost Gelderland en GGD Limburg Zuid. Zonder de enthousiaste participatie van de ambulancezorgprofessionals zijn studies in de ambulancezorg namelijk sowieso gedoemd om te mislukken. Dus een blijk van dank en waardering leek mij wel op z’n plaats. Op deze manier wordt het een prijs voor iedereen en draagt het hopelijk bij aan het vergroten van kennis van de ambulancezorgprofessionals en de verdere professionalisering van de ambulancezorg.

Rudolf Tolsma, MSc

Verpleegkundig specialist AGZ, Ambulancezorg

Ambulance IJsselland

Afbeelding1
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten