Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

donderdag 31 oktober

Beste leden,

Als portefeuillehouder Kwaliteit houd ik mij naast het verbeteren van de kwaliteit van spoedzorg, ook bezig met de verbetering van de positionering van de SEH-arts. Hoewel er de afgelopen jaren hierin veel veranderingen zijn geweest, zijn er nog steeds zaken die ons niet snel genoeg gaan. Dit lijkt niet alleen voor Nederland te gelden en misschien is het wel inherent aan de spoedeisende geneeskunde: een multidisciplinair en dynamisch vak, waar iedereen in de zorg een mening over heeft. Dit is ook mooi te zien in de EMRA documentaire 24|7|365 - The Evolution of Emergency Medicine uit 2013.

In deze Nieuws vanuit het bestuur zou ik graag wat meer willen toelichten over de recente ontwikkelingen binnen het kwaliteitskader spoedzorgketen.

De NVSHA is als een van de elf partijen vertegenwoordigd in het kwaliteitskader spoedzorgketen. Dit kader wordt ontwikkeld door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Naast dit kwaliteitskader is er ook samen met de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) gestart met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard intramurale spoedzorg.

Het kader zou de normen opstellen voor de gehele spoedzorgketen, en dan zou de standaard voor het ziekenhuis nog specifieke normen aanvullen. De normen zouden elkaar dus aanvullen, echter nu beide trajecten zijn afgerond, blijken de belangrijkste normen te overlappen.

De norm die voor de NVSHA van groot belang is, is de ervaringsnorm. Dit heeft ook in de media veel aandacht gekregen. Hierin wordt gesteld dat het de voorkeur heeft dat er op elke SEH gedurende de hele dag een SEH-arts of medisch specialist met aanvullende cursussen aanwezig is. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient er een arts-assistent met minimaal 1 jaar werkervaring aanwezig te zijn. Één van de partijen wilde hier niet mee instemmen en hierdoor kon er geen consensus worden bereikt binnen het kwaliteitskader.

Hierop heeft het Zorginstituut (ZiN) besloten om zijn doorzettingsmacht te gaan gebruiken. Er is recent een hoorzitting geweest waarbij wij, als NVSHA, nog steeds samen met de negen andere partijen achter deze ervaringsnorm stonden. De uitslag van de doorzettingsmacht wordt nog voor het einde van het jaar verwacht en zal dan ook bindend zijn voor alle partijen.

Binnen de kwaliteitsstandaard, waar deze ervaringsnorm ook in stond, is er door de FMS in mei een verandering voorgesteld: om in plaats van 1 jaar werkervaring, een arts-assistent te verplichten te voldoen aan een nieuwe generieke EPA (Entrusted Professional Activity).

Wij denken dat EPA’s een belangrijke rol in het moderne opleiden hebben, zoals ook te zien is in ons nieuwe curriculum. Echter bij EPA’s is naast kennis, ook voldoende ervaring van groot belang. Daarbij is de opvang en eerste behandeling van een kritiek zieke patiënt te complex om te kunnen vatten in een enkele EPA, die dan ook nog in een door de FMS gewenste periode van minder dan zeven maanden behaald dient te worden. De nu vastgestelde EPA in de kwaliteitsstandaard is wat ons betreft dan ook te minimaal, te generiek en te aspecifiek geformuleerd. Daarbij doet deze EPA ook geen recht aan de complexiteit van spoedeisende geneeskunde.

Ondanks onze bezwaren heeft de FMS de norm met de EPA in juni samen met de rest van de standaard geaccordeerd. Nu hebben wij nogmaals protest aangetekend tegen deze gang van zaken en aangegeven dat wij de standaard in zijn huidige vorm niet ook kunnen accorderen. Samenwerking is belangrijk en zeker binnen de spoedzorg. We blijven dan ook in gesprek met de FMS over deze standaard en het uitwerken van dit verschil van inzicht.

Er gebeurt dus genoeg op het gebied van kwaliteit en zonder jullie input en deelname kan de portefeuille Kwaliteit niet bestaan. Mocht je interesse hebben om deel te nemen, reageer op een van de oproepen in deze of andere nieuwsbrieven. Mocht je suggesties hebben, dan hoor ik die graag via bureau@nvsha.nl.

Met vriendelijke groet,

David Baden

Portefeuillehouder Kwaliteit

download
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten