Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Lancering nieuwe Leidraad Proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) naar aanleiding van COVID-19

vrijdag 30 oktober

In tijden van een pandemie als COVID-19 wordt scherp duidelijk hoe belangrijk proactieve zorgplanning en goede vindbaarheid en overdracht van vastgelegde behandelwensen en -grenzen zijn. Immers, voor patiënten met ernstige COVID-19 kan langdurige en intensieve zorg aangewezen zijn, waarbij zorgverleners met spoed willen weten of de betreffende patiënt een dergelijk zorgtraject in zijn of haar situatie wenselijk vindt, bijvoorbeeld bij toegenomen risico’s in verband met een kwetsbare gezondheid. Ook kunnen artsen die de patiënt goed kennen aangeven dat bepaalde behandelingen voor de specifieke situatie van een patiënt medisch niet langer zinvol worden geacht.

Om zorgverleners te ondersteunen bij het proces van proactieve zorgplanning en het vastleggen van behandelwensen en – grenzen, is nu de Leidraad Proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) naar aanleiding van COVID-19 uitgebracht. Deze is door gemandateerde leden van NHG, Verenso, NVAVG, V&VN en Patiëntenfederatie NL samen met PZNL gemaakt en na juridische beoordeling door KNMG geaccordeerd door NIV, NVKG, NVA, NVALT, NVIC, NVSHA en NVvC. De leidraad geeft een overzicht van de stappen die in het proces van proactieve zorgplanning doorlopen worden, met links naar eerder ontwikkelde algemene én COVID-19-specifieke leidraden voor het identificeren van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor het aangaan van gesprekken over persoonlijke doelen, voorkeuren en beperkingen, en de medische haalbaarheid ervan. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een nieuw ontwikkeld uniform digitaal format. Beide documenten zijn te downloaden op Palliaweb.nl/proactieve-zorgplanning

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten