Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

vrijdag 21 oktober

Beste leden,

Tijdens het EUSEM congres is het interessant om een indruk te krijgen van de spoedeisende geneeskunde in de andere Europese landen. Het is opvallend dat de kennis en kunnen van onze Nederlandse beroepsgroep zeker niet onder doet voor onze internationale collega's, en dat wij opvallend snel nieuwe inzichten implementeren in onze dagelijkse praktijk. Wij mogen daar trots op zijn - en misschien ook wel internationaal meer over vertellen.

Heb in Berlijn ook onze Europese collega's bedankt voor hun steun in onze erkenningsaanvraag. Maar ik wil ook vooral jullie als leden bedanken voor de enorme inzet om lokale ketenpartners, raden van bestuur en medische staf te vragen ook een zienswijze te sturen. Het CGS liet in hun reactie na het sluiten van de deadline weten dat het aantal reacties veel groter was dan normaal. Ze hadden bijna 200 reacties in plaats van de gebruikelijke 5 tot 10. (Status spoedeisende geneeskunde voorlopig ongewis | medischcontact) Tegelijk zorgt de grote hoeveelheid reacties ervoor dat het college denkt meer tijd nodig te hebben voor een besluit, misschien zelfs in het nieuwe jaar pas. Als bestuur vinden wij dat eigenlijk niet acceptabel en vragen daar op diverse plaatsen aandacht voor. Een spoedige beslissing na dit lange traject is voor ons belangrijk.

Naast het erkenningstraject,vraagt het integrale zorgakkoord en de beleidsagenda acute zorg van de Minister onze aandacht. Wij hebben contact gehad met veel verschillende partijen over de uitwerking van deze documenten. Waar voor ons centraal staat dat we streven naar acute zorg die duurzaam is voor klimaat, personeel en burger, maar vooral ook streeft naar het bevorderen van gezondheid. Waarbij toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit de belangrijkste factoren zijn om beleid aan te toetsen. Een boodschap die de interesse heeft van de politiek en gedeeld wordt door andere veldpartijen. Tijdens Tweede Kamerdebat over het integrale zorgakkoord op 12 oktober jl. was er ook veel aandacht voor het belang van de acute zorg.

Vanuit een zonovergoten Berlijn wens ik jullie, ondanks de krapte, een fijne herfstvakantie toe,

David Baden
Voorzitter NVSHA

11
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten