Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

woensdag 21 september

Erkenning, begroting en IZA

Beste leden,

De zomer is nu echt ten einde nu de regen in grote hoeveelheden valt. Tegelijk hoeven wij ons niet te vervelen, want naast stijgende patiënten aantallen op de SEH, gebeurt er ook veel in de (acute)zorg.

We zijn deze zomer samen met jullie druk bezig geweest om met ketenpartners te bespreken wat het belang is van onze erkenning als medisch specialisme. Moest mij zelf ook even over een teleurstelling heen zetten na het conceptbesluit, maar de vele reacties van grote en kleine partijen maakte dat wel makkelijker. Fijn om te merken dat onze dagelijkse inzet voor de patiënt op de spoedeisende hulp ook door onze collega’s op de werkvloer en buiten het ziekenhuis, zo gewaardeerd wordt. Niet dat ik daar over twijfelde, maar een complimentje is soms best fijn. Tegelijk blijven wij ook in gesprek met ketenpartners die misschien een iets minder positieve mening hebben over onze erkenning. Niet alleen om ze te overtuigen, maar ook omdat, ondanks verschillende meningen het belangrijk is om te blijven samenwerken, zowel op de vloer als bestuurlijk. Wanneer we meer weten over de erkenning is ook voor mij nog niet duidelijk, maar hopelijk voor het eind van dit jaar.

Terwijl onze aandacht deze zomer uitging naar de erkenning, zijn er ook vele andere aandachtspunten waar wij ons voor blijven inzetten het komende jaar. En dat doen we samen met jullie, soms individueel, maar ook vaak vanuit de vele commissies en secties die we hebben. In de zomer hebben we samen geschreven aan het meerjarenbeleidsplan, waarbij we in een aantal inspirerende sessies met jullie onze ambities en doelen voor de komende jaren hebben geformuleerd. Om die ambities en onze reguliere doelstellingen mogelijk te maken zijn ook volgend jaar middelen en ondersteuning nodig. Om duidelijk te maken hoe we dat financieel mogelijk gaan maken, zijn we dan ook bezig met de begroting voor 2023.

Als laatste zijn we ook druk met de plannen in de zorg en specifiek het integrale zorgakkoord. We hebben via de zijlijn enige input mogen geven, waarbij we vooral aandacht hebben gevraagd voor duurzaamheid op het gebied van klimaat, personeelsinzet en houdbaarheid van zorg. Daarbij ook aandacht gegeven aan het belang van het voorkomen van zorg. Met de gedachte dat als er minder zorgvraag is, de instroom in de acute zorg zal verminderen en daarmee hopelijk ook de problemen van crowding en werkdruk. Al is er voor deze punten wel enige aandacht in het akkoord, wordt het nog niet erg concreet en dat zie ik zelf wel als een gemiste kans. Er moet nog veel uitgewerkt worden, daarin blijven wij ons inzetten om betrokken te worden en blijven we aandacht vragen voor de problemen die we dagelijks ervaren in de acute zorg.

De komende periode wordt een spannende, interessante en vooral ook mooie tijd om de zorg voor onze patiënten op de SEH te blijven verbeteren.

Groet David
Voorzitter NVSHA

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten