Menu

Welzijn

Voorzitter: Anne-Marie de Vries
Portefeuillehouder: Pol Stuart
Contact: Secretariaat
Twitter: @WelzijnNVSHA

Introductie

In het najaar van 2015 werd al de Richtlijn Workforce afgeleverd. Het werk van de commissie Workforce werd hetzelfde jaar nog beloond met een nominatie voor de NVSHA Award 2015 - Beste Initiatief, vanwege de inspanningen die geleverd worden ter verbetering van het vak op het gebied van arbeidstijden en verbetering op psychosociaal gebied voor de SEH-artsen KNMG.

Op de Algemene Ledenvergadering van december 2015 werd unaniem gestemd voor de oprichting van de sectie.

Doelstellingen

  1. Het vergaren, vergroten, verspreiden, uitwisselen en behouden van (evidence based) kennis m.b.t. welzijn/physician wellness binnen en buiten de NVSHA en Nederland.
  2. Het bevorderen, ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek op het gebied van SEH-arts welzijn.

Activiteiten

  1. Het opstellen van een richtlijn “SEH-arts welzijn”.
  2. Het stimuleren van onderwijs en scholingsactiviteiten op dit gebied (inclusief aandacht voor dit onderwerp tijdens de opleiding)
  3. Bijdrage leveren aan cursussen, congressen en/of masterclasses die aandacht besteden aan welzijn.

Documenten

  • Voorbeelden van toepassingen van de richtlijn en rekenmodules zijn in te zien via het ledendeel van de site (Downloads - Richtlijn Workforce SEH)
Sluiten
X Zoek