Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Inleiding

vrijdag 04 augustus

Sinds het verschijnen, in mei jl., van de eerste editie van de externe nieuwsbrief van de NVSHA, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, is er in de Nederlandse publieke discussie veel te doen geweest over Spoedeisende Hulp. Met name het probleem dat veel ziekenhuizen ondervinden bij het ‘onderbrengen’ van patiënten na het ontvangen van verzorging op de SEH-afdeling, baart zorg. Daardoor ontstaat ‘oneigenlijke’ overbezetting op de SEH-afdelingen en moeten de aanrijdende ambulances extra kilometers maken, op zoek naar een vrije plek voor hun patiënt.

In deze editie van de nieuwsbrief besteden wij aandacht aan een aantal aspecten van het ‘crowding’-probleem, dat in belangrijke mate wordt veroorzaakt door tekortschietende coördinatie binnen en tussen ziekenhuizen. Niet alleen de doorstroming van SEH-patiënten naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis stagneert. Ook de opvang van behandelde patiënten die in principe naar huis zouden kunnen, maar voor wie thuis geen adequate opvang aanwezig is, baart zorgen. Beide aspecten komen in de nieuwsbrief aan de orde – daarnaast gaan we verder in op een verbetering van de kwaliteit van de opleiding en wat daar voor nodig is: het nieuwe curriculum en daarmee een verlenging van drie naar 5 jaar.

In deze zomerperiode, nu een nieuw kabinet wordt geformeerd, inclusief regeerakkoord en bijbehorend programma, lijkt de tijd rijp voor politieke afspraken op dit punt, opdat Nederland niet langer zal behoren tot de achterblijvers op dit terrein.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten