Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Inleiding

vrijdag 04 augustus 2017

Sinds het verschijnen, in mei jl., van de eerste editie van de externe nieuwsbrief van de NVSHA, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, is er in de Nederlandse publieke discussie veel te doen geweest over Spoedeisende Hulp. Met name het probleem dat veel ziekenhuizen ondervinden bij...

Deel dit via: Lees meer

Crowding kills people…

vrijdag 04 augustus 2017

Een ferme uitspraak van prof. Terrence Mulligan van de University of Maryland’s School of Medicine. We spraken hem in de wandelgangen van het NVSHA-congres op 8 juni jl. in Egmond aan Zee. Mulligan was een dag later prominent spreker op het internationale symposium over ‘crowding’, de populaire term...

Deel dit via: Lees meer

Nieuw co-schap Spoedeisende Geneeskunde

vrijdag 04 augustus 2017

De vakgroep SEH-artsen van het RadboudUMC hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 juni jongstleden de NVSHA-award voor “Het beste initiatief in de Spoedeisende Geneeskunde” ontvangen. Ze ontvingen de award voor hun inzet het afgelopen jaar met betrekking tot het ontwikkelen van het nieuwe...

Deel dit via: Lees meer

Menno Gaakeer winnaar NVSHA-award

vrijdag 04 augustus 2017

Menno Gaakeer is de winnaar van de NVSHA-award voor “De beste persoonlijke bijdrage aan de Spoedeisende Geneeskunde. Hij werd genomineerd voor zijn inzet voor de ontwikkeling van de Spoedeisende Geneeskunde in brede zin; en eigenlijk voor zijn gehele oeuvre. Hij is voorzitter geweest van de NVSHA, ...

Deel dit via: Lees meer

Reactie NVSHA op VWS-brief

vrijdag 04 augustus 2017

Minister Schippers stuurde de Tweede Kamer op 20 juni j.l. aan de Tweede Kamer een brief met als onderwerp Spoedhulp.

Het bestuur van de NVSHA heeft daarop gereageerd in een brief aan minister Schippers. Daarin biedt de NVSHA haar hulp aan om naar oplossingen te zoeken voor het nijpende tekort aan...

Deel dit via: Lees meer
Sluiten