Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Reactie NVSHA op VWS-brief

vrijdag 04 augustus

Minister Schippers stuurde de Tweede Kamer op 20 juni j.l. aan de Tweede Kamer een brief met als onderwerp Spoedhulp.

Het bestuur van de NVSHA heeft daarop gereageerd in een brief aan minister Schippers. Daarin biedt de NVSHA haar hulp aan om naar oplossingen te zoeken voor het nijpende tekort aan plaatsen op een aantal Spoedeisende Hulp afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen.

NVSHA-voorzitter Ties Eikendal uit zijn zorgen over een aantal verschillende problemen op SEH-afdelingen. Het SEH-beddentekort probleem wordt veroorzaakt doordat er in verpleeghuizen en op de afdelingen van ziekenhuizen te weinig capaciteit is om patiënten op te vangen die niet langer op de SEH hoeven te worden behandeld. Daardoor ontstaan ‘opstoppingen’ op de SEH waardoor er een tekort aan bedden is voor binnenkomende patiënten. Het beddentekort wordt onder meer veroorzaakt doordat de huidige financieringssystematiek ziekenhuizen ertoe aanzet om te mikken op volle afdelingen, met zoveel mogelijk bezette bedden.

In zijn brief stelt Eikendal verder dat het toenemend aantal ouderen slechts één van de oorzaken van het capaciteitsprobleem op de SEH is. Hij vestigt ook de aandacht op het tekort aan gespecialiseerde SEH-verpleegkundigen. De Spoedeisende Hulp-artsen bieden aan om hun praktijkervaring in te brengen en samen met medewerkers van VWS te zoeken naar oplossingen voor de problemen van de SEH-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten