Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging deelname schriftelijke knelpunteninventarisatie

woensdag 27 juli

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is recent gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Thoracale letsels na trauma. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel van de richtlijn is om ervoor te zorgen dat ernstig gewonde patiënten met thoracaal letsel optimaal worden behandeld. Zo ontstaat uniformiteit van behandeling, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Er is namens de NVSHA een SEH-arts gemandateerd, echter hoor ik ook graag of er vanuit de overige leden nog knelpunten zijn die meegenomen moeten worden met deze analyse.
Het doel is om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. De volgende vier vragen worden gesteld: 1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom Thoracale letsels na trauma die nog niet geadresseerd worden in het raamwerk? 2. Zijn er concept onderwerpen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden? 3. Welke concept onderwerpen hebben voor u de hoogste prioriteit? 4. Heeft u verder nog opmerkingen?

Graag eventuele knelpunten vóór 1 september 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten