Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

donderdag 28 juli 2022

Beste leden,

In deze hoopvolle, spannende en toch ook wat onzekere dagen voel ik me mij blij.

Blij omdat ik mij aan jullie mag voorstellen als algemeen bestuurslid met de portefeuille Wetenschap. Samen met de wetenschapcoördinatoren en de wetenschapscommisie zullen we wetenschappelijk SEG Nederland...

Deel dit via: Lees meer

Kwaliteitskader spoedzorgketen - ingangsdata normen

woensdag 27 juli 2022

In 2020 is het kwaliteitskader spoedzorgketen ingeschreven in het register van het Zorginstituut. Hierbij waren er voor de verschillende normen, data beschreven wanneer deze zouden ingaan. Door de coronapandemie is er door veldpartijen (o.a. de NVSHA) gevraagd voor uitstel van een aantal normen: het...

Deel dit via: Lees meer

Reactie op inhoudelijke argumentatie voorlopig besluit CGS erkenningsaanvraag

woensdag 27 juli 2022

Geachte leden,

Het bestuur is momenteel hard bezig met het opstellen van onze formele reactie naar het CGS ten aanzien van het voorgenomen besluit met betrekking tot onze erkenning. Omdat wij geen enkel argument of bron willen missen om tot een krachtig document te komen willen wij jullie, onze...

Deel dit via: Lees meer

Enquête over Duurzaamheid op de SEH

woensdag 27 juli 2022

Recent is “de Groene SEH” een officiële sectie geworden van de NVSHA, welke nauw samenwerkt met de NVSHV. Wij willen als sectie een belangrijke bijdrage leveren aan het neutraliseren van de milieu-impact door de spoedeisende gezondheidzorg.

Wij zijn benieuwd in hoeverre onze achterban al bezig is met...

Deel dit via: Lees meer

Nieuws van de wetenschapscommissie NVSHA

woensdag 27 juli 2022

Op 30 juni jl. heeft de Wetenschapscommissie een wetenschapcoördinatorendag georganiseerd. De commissie kijkt terug op een zeer geslaagde dag. Er werd vastgesteld dat de commissieleden graag meer met elkaar in verbinding blijft. Om elkaar beter te kunnen vinden is er een LinkedIn-pagina gecreëerd.

...

Deel dit via: Lees meer

Uitnodiging deelname schriftelijke knelpunteninventarisatie

woensdag 27 juli 2022

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is recent gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Thoracale letsels na trauma. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel van de richtlijn is om ervoor te zorgen...

Deel dit via: Lees meer

Uitnodiging deelname werkgroep handboek voor starten dan wel verbeteren van een GTU

woensdag 27 juli 2022

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van een handboek voor starten of verbeteren van een Geriatrische Trauma Unit (GTU). De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch...

Deel dit via: Lees meer

ICEM 2023

woensdag 27 juli 2022

Klik hier om de Save the Date te bekijken.

Deel dit via: Lees meer
Sluiten