Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

woensdag 10 april 2019

Geachte leden,

Allereerst mijn felicitaties met dit bijzondere jaar, het jaar van het 4e lustrum van de NVSHA.

Op het moment van schrijven zijn er 694 SEH-artsen en AIOS in Nederland die zich dag in dag uit vol passie op de spoedzorg richten. Door de inzet van al deze leden zorgen we er samen voor...

Deel dit via: Lees meer

Congresdag Kinderen op de SEH

woensdag 10 april 2019

‘Kinderen op de SEH’. Dit is het thema van de gezamenlijke congresdag voor SEH-artsen en kinderartsen dat plaatsvindt op donderdag 20 juni in Papendal (Arnhem). Wat staat er op het programma? Er wordt ingegaan op thoracale pijnklachten en corpora aliena en casuïstiek van huidafwijkingen (is er...

Deel dit via: Lees meer

Nieuwe naam: sectie Arts & Welzijn

woensdag 10 april 2019

De sectie Welzijn van de NVSHA heet voortaan Sectie Arts & Welzijn. De sectie richt zicht zich op het verbeteren van het welzijn van jou, als collega SEH-arts of SEH-arts in opleiding. Met de nieuwe naam wordt de focus duidelijker.

Voor 2019 heeft de sectie drie belangrijke speerpunten;...

Deel dit via: Lees meer

Deadline NVSHA Awards

woensdag 10 april 2019

Let op, je hebt nog enkele dagen de kans om je collega’s te nomineren voor de NVSHA Awards! Aanmelden van initiatieven en kandidaten kan tot en met 15 april middels een aanbevelingsbrief van maximaal 1 A4, aan het NVSHA-bestuur (bestuur@nvsha.nl).

We zijn op zoek naar initiatieven die bijdragen aan...

Deel dit via: Lees meer

AIOS Enquête 2019

woensdag 10 april 2019

Om de belangen van de AIOS SEH goed te kunnen behartigen is het belangrijk om te weten hoe AIOS de opleiding ervaren. Jaarlijks wordt hiervoor de opleiding langs de meetlat gelegd middels de AIOS Enquête.

Je hebt nog tot 24 april om de enquête in te vullen. De resultaten worden tijdens het congres...

Deel dit via: Lees meer

Meld je initiatief aan!

woensdag 10 april 2019

Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar een budget vanuit de NVSHA beschikbaar om wetenschap binnen ons domein te faciliteren. Het is nog tot 1 mei mogelijk om initiatieven aan te melden die de wetenschappelijke output van de NVSHA ondersteunen.

Er is €7.500,- beschikbaar. Je kunt je idee...

Deel dit via: Lees meer

Leidraad EHH, CCU en ICCU

woensdag 10 april 2019

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) wordt binnenkort gestart met de herziening van de leidraad EHH, CCU en ICCU. Het doel van dit project is om een leidraad op te stellen die definieert hoe in elk ziekenhuis de opvang van patiënten met een (vermeend) acuut cardiale...

Deel dit via: Lees meer

Verdiepingsfase Zinnige Zorg 'Infectieziekten'

woensdag 10 april 2019

Zorginstituut Nederland houdt op dinsdag 25 juni een startbijeenkomst van de verdiepingsfase, volgend op het Zinnige Zorg-project ‘Infectieziekten’. Met dit project willen ze tot concrete acties komen om de zorg voor mensen met onderste luchtweginfecties en pneumonie te verbeteren.

Meer informatie...

Deel dit via: Lees meer

Onderzoek GHB gerelateerd SEH-bezoek

woensdag 10 april 2019

De NVSHA sectie toxicologie werkte het afgelopen najaar mee aan een artikel in het NRC over GHB. Nadat er hierna in de media veel aandacht is geweest voor GHB, zijn er kamervragen gesteld aan staatssecretaris Blokhuis van VWS over de aard en omvang van incidenten met GHB op de SEH.

Naar aanleiding...

Deel dit via: Lees meer
Sluiten