Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Vanuit het bestuur

maandag 30 mei 2022

Beste leden,

Het stof van emergency medicine day (en de SGO-run) is net neergedaald en we staan alweer aan de vooravond van ons eerst écht normale SEH congres. Gewoon in juni en misschien wel weer eens met een zonnetje erbij. Overigens voorlopig ook weer even het laatste congres in Egmond. Volgend...

Deel dit via: Lees meer

EM Day 2022

maandag 30 mei 2022

Afgelopen vrijdag (27 mei) was het weer zo ver! Emergency Medicine Day 2022 is een feit. Het thema voor dit jaar: "We take care of you, please take care of us"

De focus ligt hierbij op het hoge aantal burn-outs onder professionals werkzaam op de Spoedeisende Hulp. Daarnaast wordt er een trend gezien ...

Deel dit via: Lees meer

Webinars – input voor het meerjarenbeleidsplan!

maandag 30 mei 2022

De komende ALV zullen jullie uitgenodigd worden deel te nemen aan een (of meerdere ) webinar(s) in het kader van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan. Als bestuur zijn de afgelopen maanden al druk bezig geweest om hiervoor kaders te formuleren. Echter input vanuit onze leden is hiervoor onmisbaar. Vorig ...

Deel dit via: Lees meer

ICEM 2023!

maandag 30 mei 2022

Van 12-16 juni 2023 vindt het International Conference on Emergency Medicine (ICEM) in ons land in Amsterdam plaats in de RAI.
Als lokale organisatie commissie (LOC) zijn wij achter de schermen al druk bezig met de organisatie en de programmering.
En daarvoor vragen we ook graag de hulp van alle...

Deel dit via: Lees meer

Uitnodiging deelname werkgroep handboek voor starten danwel verbeteren van een GTU

maandag 30 mei 2022

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van een handboek voor starten of verbeteren van een Geriatrische Trauma Unit (GTU). De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch...

Deel dit via: Lees meer

Uitnodiging deelname clusterexpertisegroep Hand en Pols

maandag 30 mei 2022

In januari 2020 is gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I project. De insteek van dit nieuwe project is het toetsen van de voorgestelde verandering rondom de werkwijze van modulair onderhoud in clusters. Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I,...

Deel dit via: Lees meer

Uitnodiging deelname clusterexpertisegroep Intensive Care

maandag 30 mei 2022

Wij zijn uitgenodigd om te participeren in dit cluster. Het cluster omvat momenteel de volgende richtlijnen:

  • Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS, in ontwikkeling)
  • Centraal Veneuze Lijn (2016)
  • Chronische beademing (2021)
  • CRRT, Starten, stoppen en doseren (in revisie als Nierfunctie-vervangende ...
Deel dit via: Lees meer
Sluiten