Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Commentaar gevraagd op de richtlijn Koorts bij kinderen in de tweede lijn

vrijdag 21 juli 2023

In 2020 is de ontwikkeling van de richtlijn Koorts bij kinderen in de tweede lijn op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Deze richtlijn gaat over koorts bij kinderen in de tweede lijn. Koorts is een...

Deel dit via: Lees meer

Verzoek deelname Klankbordgroep Richtlijn Bekkenringletsels

vrijdag 21 juli 2023

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Bekkenringletsels. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel is om een richtlijn op te stellen voor...

Deel dit via: Lees meer
Sluiten