Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Verzoek deelname klankbordgroep Bloedingen van de tractus digestivus

woensdag 08 november 2023

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Bloedingen van tractus digestivus. Het doel van de richtlijn is om aanbevelingen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van bloedingen in de tractus...

Deel dit via: Lees meer

Verzoek deelname werkgroep Richtlijn Strengileus

woensdag 08 november 2023

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Strengileus.

De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 3.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Er wordt...

Deel dit via: Lees meer

Commentaar gevraagd op de richtlijn/module Hersenbloeding en herseninfarct

woensdag 08 november 2023

Er is een kerngroep ingesteld met leden van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging voor Radiologie en het Nederlands Huisartsengenootschap.

Uit de inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen bleek dat er een noodzaak was...

Deel dit via: Lees meer
Sluiten