Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Verzoek deelname klankbordgroep Bloedingen van de tractus digestivus

woensdag 08 november

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Bloedingen van tractus digestivus. Het doel van de richtlijn is om aanbevelingen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van bloedingen in de tractus digestivus te geven. Het betreft een herziening van de NVMDL richtlijn Bloedingen tractus digestivus uit 2017. In de afgelopen jaren zijn nieuwe inzichten gepubliceerd, die opgenomen dienen te worden in de richtlijn.

De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 3.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Er wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO).

Van een klankbordgroeplid wordt het volgende verwacht:

  • geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de werkgroep in gevaar kunnen brengen;
  • het lezen en bediscussiëren van conceptteksten die door de werkgroepleden zijn opgesteld;
  • geconsulteerd kunnen worden vanwege specifieke kennis bij één of enkele modules.

Leden van de klankbordgroep hoeven niet aanwezig te zijn bij de werkgroepvergaderingen. Afhankelijk van de geprioriteerde onderwerpen, kan het gemandateerde klankbordgroeplid gevraagd worden actief mee te schrijven aan een bepaalde module en aanwezig te zijn bij een werkgroepvergadering waarin de betreffende module besproken wordt. De looptijd van het project is 24 maanden.

Bij interesse of aanvullende vragen graag zsm mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten