Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging deelname clusterexpertisegroep Intensive Care

maandag 30 mei

Wij zijn uitgenodigd om te participeren in dit cluster. Het cluster omvat momenteel de volgende richtlijnen:

 • Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS, in ontwikkeling)
 • Centraal Veneuze Lijn (2016)
 • Chronische beademing (2021)
 • CRRT, Starten, stoppen en doseren (in revisie als Nierfunctie-vervangende therapie bij kritisch zieke IC-patiënten)
 • Extra Corporeal Life Support (in revisie)
 • Intensive care opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hematooncologische patiënt (2016)
 • Kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (2016)
 • Luchtwegalgoritme (2016; wordt vervangen door Luchtwegmanagement, in ontwikkeling)
 • Off-label gebruik geneesmiddelen op de IC (in ontwikkeling)
 • Ontwenning van de beademing (2018)
 • Palliatieve zorg en staken van de levensverlengende behandelingen bij volwassen IC-Patiënten (2021)
 • Tracheostomy on the intensive care unit for adult patients (2013)
 • Interklinisch transport van IC-patiënten (2001)
 • Vitaal bedreigde patiënt (in revisie)
 • Voeding op de IC (in ontwikkeling)
 • PADIS richtlijn (modules Delier, (im-)mobilisatie en verstoorde slaap (DIS), in ontwikkeling)

Voor nog op te starten richtlijnen (CRRT, ECLS, Luchtwegmanagement) zullen aparte uitnodigingen voor participatie naar de betrokken verenigingen verzonden worden.

Mocht je interesse hebben graag vóór 10 juni 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten