Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Webinars – input voor het meerjarenbeleidsplan!

maandag 30 mei

De komende ALV zullen jullie uitgenodigd worden deel te nemen aan een (of meerdere ) webinar(s) in het kader van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan. Als bestuur zijn de afgelopen maanden al druk bezig geweest om hiervoor kaders te formuleren. Echter input vanuit onze leden is hiervoor onmisbaar. Vorig jaar is er ledenenquête gehouden, waarvan de resultaten zijn teruggekoppeld aan jullie tijdens de ALV van december. Hieruit bleek dat leden over het algemeen erg tevreden zijn met het functioneren van de vereniging, maar natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering! Uit de gegeven feedback bleek onder andere dat leden graag meer betrokken willen worden in het uitzetten van de verenigingskoers en dat frequente inventarisatie van de wensen hierbinnen daar onderdeel van is.

Vandaar dat we een 3-tal webinars organiseren, waarin er één thema (voor in het meerjarenbeleidsplan) behandeld wordt. Afhankelijk van jouw interesse kun je bij één of meerdere webinars aansluiten. Het idee van de webinar is tweeledig: (1) leden informeren (2) een kans om laagdrempelig input te verzamelen onder leden. Afhankelijk van de opkomst per thema zullen we kijken welke vormen van interactie mogelijk zijn, om zo maximaal input vanuit jullie te kunnen verkrijgen.

De thema’s die zijn geformuleerd én de data van de bijbehorende webinars zijn als volgt:

Thema: Spoedzorg belangen (o.a. aanwezig David Baden en Maite Huis in ‘t Veld)
Datum: dinsdag 14 juni 19.00-21.00 uur

Thema: Versterken Vereniging (o.a. aanwezig Domenique Zaunbrecher en Oene van der Meer)
Datum: woensdag 22 juni 19.00-21.00 uur

Thema: Kwaliteit (o.a. aanwezig Pol Stuart en Luuk Wansink)
Datum: maandag 27 juni 19.00-21.00

Zie deze bijlage voor meer informatie over de thema’s. Om de bijlage te kunnen openen dien je eest ingelogd te zijn in Semble. Hiervoor kun je dezelfde inloggegevens gebruiken als de inloggegevens voor het besloten gedeelte van de website van de NVSHA.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten